Структура на сдружението

Ръководни органи на сдружението са :

1. Общо събрание
2. Управителен съвет

Членове на Управителния съвет за 2017 година:

1. Емил Данаилов Гатев - председател

2. Валентина Василева Станчева

3. Валентин Атанасов Ганев

4. Данаил Лалев Петков

5. Емилиян Иванов Маринов

6. Ивайло Костадинов Костадинов

7. Мирослав Христов Марков

8. Станислав Цвятков Боев

9. Ценко Монев Цонев

Дейността на сдружението се ръководи от Управителния съвет, който избира Председател.

Членовете на Управителния съвет и председателят са изборни длъжности с мандат 2+2 години.

Управителният съвет провежда ежемесечни заседания по график и се отчита ежегодно на Общото събрание за своята дейност. Общото събрание приема отчета за дейността през изминалата година и приема и план за работа през настоящата.

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group