Три годишни стипендии от по 1200 лева за отличници от средния курс на обучение
Три годишни стипендии от по 1200 лева за отличници от средния курс на обучение 19.09
2018

За четвърта поредна година сдружение "Севлиево 21 век" стартира образователната инициатива "Стипендии 21 век". Тя ще обхване учебната 2018/2019 година, като до кандидатстване в нея се допускат всички ученици от 8 до 12 клас от училищата на територията на община Севлиево. Сдружението ще отпусне три годишни стипендии от по 1200 лева на ученици с отличен успех. Редът за отпускане и критериите за оценяване на кандидатите са разписани в актуализираната Наредба за отпускане на стипендии.

Инициативата цели да поощри и подпомогне ученици от община Севлиево с трайни успехи и постижения в областта на учебни дисциплини, изучавани в съответното училище. Подаването на документи става в офиса на сдружението на ул. "Стефан Пешев" 20, от 15 до 17 часа, всеки работен ден, от 20 септември до 15 октомври.  Искане за участие в конкурса може да бъде изтеглено от интернет страницата на сдружението. 

Стипендиантите ще станат известни на 1 ноември - Денят на народните будители, когато "Севлиево 21 век" ще обяви отличниците.

Наредба за отпускане на годишни ученически стипендии

Обява за участие в инициативата "Стипендии 21 век"

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group