Нов управителен съвет за следващите две години
Нов управителен съвет за следващите две години 27.02
2019

Нов Управителен съвет в състав от 9 члена избраха членовете на бизнессдружение "Севлиево 21 век" на проведеното на 26 февруари годишно отчетно-изборно събрание. Председател на ссъвета ще продължи да бъде изпълнителният директор на "Идеал Стандарт-Видима" Емил Гатев, но в състава му влизат вече нови членове - Богомил Петков, Валентина Станчева, Данаил Лалев, Ивайло Костадинов, Ивайло Филев, Момчил Кънев, Николай Апостолов и Ценко Цонев.

На събранието бе направен още отчет за дейността на "Севлиево 21 век" през 2018 година. 

Присъстващите гласуваха план за работа през настоящата 2019-а и приеха нов член в сдружението - Глобал лес индъстри ЕООД - правоприемник на фирма "Изгрев 90" От състава на сдружението отпадат фирмите "Бяла", "Елтроник", "Изгрев 90" и "Глобал Биомет".

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group