Емил Гатев е новият председател на „Севлиево 21 век”
Емил Гатев е новият председател на „Севлиево 21 век” 25.02
2017

Изпълнителният директор на завода за санитарна арматура „Идеал Стандарт-Видима” е новият председател на бизнессдружение „Севлиево 21 век”. Той пое ръководството на сдружението от Момчил Кънев , чийто мандат изтече в началото на тази година. Изборът на г-н Гатев стана факт след проведеното на 23 февруари Общо събрание на сдружението. То излъчи и състава на новия Управителен съвет, в който освен г-н Гатев влизат още Валентина Станчева, Валентин Ганев, Данаил Лалев, Емилиян  Маринов, Ивайло Костадинов, Мирослав Марков, Станислав Боев и Ценко Цонев.

На събранието досегашният председателя Момчил Кънев направ отчет за изминалата 2016 година, който бе приет единодушно от присъстващите 46 членове на съюза. Гласуван бе и годишният финансов доклад за дейността, заедно с програмата за рабта през 2017 година. Акцент в нея е изготвянето на план-стратегия за развитие на „Севиево 21 век” до 2021 година, както и традиционната подкрепа за млади талантливи деца от Севлиево чрез връчване на стипендии за отличен успех и предметни награди отличници в средния курс на образование в Деня на славянската писменост.

Събранието одобри и  промени в устава на организацията, които касаят членството, сроковете за внасяне на членски внос и прекратяване на членство. Одобрен бе и нов, по-висок членски внос, който ще важи за 2018 година.

Физическите лица, членуващи в организацията, ще плащат 150 лв. годишен членски внос вместо 100 лв., както бе досега, ЕТ – 225 лв., вместо 150 лв., юридическите лица с персонал до 50 човека – 375 лв., вместо 250 лв., тези с персонал до 100 човека – 525 лв. вместо 250 лв., фирмите с персонал над 100 души – 525 лв. плюс 1.50 лв. за всеки следващ работещ. В сдружението ще могат да членуват и юридически лица с нестопанска цел, като членският внос за тях е 375 лв. за година.

Направени бяха три предложения за работа през 2017 година. Първото бе на Момчил Кънев, който предложи да се създаде група, която да излъчи Инициативен комитет за номиниране на листа за участие в следващите местни избори. „Може и да греша, но за съжаление в последните години нещата с местната власт и бизнеса в Севлиево се случват трудно и затова предлагам да помислим как бихме могли да защитим интересите си чрез пряко участие в местното управление”, каза Кънев. Идеята му срещна разбиране в част от присъстващите, но останалите бяха категорични, че това ще наруши устава на организацията, който не предвижда пряко участие в политическите процеси в страната.

Второто предложение бе на Силвана Стоева, което касае сформиране на работна група, която да проучи възможностите за финасиране на обучение за оказване на спешна помощ в училищата на града. За целта, според г-жа Стоева ще са нужни 13 хиляди  лева.

Третото гласувано предложение бе това на Васил Маринов и касае продължаване на работата с професионалните учулища в града, за което ще са необходими около 4000 лева за обучение на преподаватели и закупуване на лицензи и материали за подготовка на кадрите.

На събранието бяха приети двама нови членове на сдружението - "Креми фрут" ООД, с представител Милена Велчева, и "Интер пауър" с представител Мирослав Дончев. Поради неплащане на членския вонс отпаднаха "Хамбергер България", ЕТ "Сияна", "Болярите К" ООД и ЗАД "Виктория".

Снимки към тази новина
© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group