"Идеал Стандарт – Видима” АД предаде на Община Севлиево стопанисването на модернизираните тоалетни в Севлиево
"Идеал Стандарт – Видима” АД предаде на Община Севлиево стопанисването на модернизираните тоалетни в Севлиево 09.09
2014

Днес, 9 септември 2014 година, "Идеал Стандарт – Видима” АД предаде на Община Севлиево стопанисването на модернизираните обществени санитарни помещения в центъра на града.

В продължение на една година фирмата, която е един от най-активните членове на бизнес сдружение "Севлиево 21 век" имаше ангажимент към поддържането на обществените санитарни помещения в централната част на град Севлиево, след като компанията извърши под формата на дарение цялостната им реконструкция и модернизиране.

„Нашата цел е да повишим жизнения стандарт, който налагаме със своите продукти, в частта облагородяване и подобряване на градската среда. Радвам се, че това бе направено тук, в центъра на Севлиево“, заяви Валентин Ганев, председател на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век“.

„Ние сме доволни като компания от това, което създадохме, защото така успяхме да покажем нашия висок фирмен стандарт, който считаме, че гражданите на Севлиево заслужават. Надяваме се, че сме създали една по-висока култура у хората да пазят и да ценят това, което се прави за тяхното удобство”, каза инж. Красимир Копчев, изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима” при предаване на собствеността на помещенията на Община Севлиево.

По време на събитието бе подписан Приемно-предавателен протокол, с който официално градските санитарни помещения бяха предадени на общината.

Д-р Иванов от своя страна заяви: „Бизнесът в Севлиево нееднократно е доказвал, че когато поема ангажимент го изпълнява, а в наше лице винаги е срещал подкрепа. С този проект на „Идеал Стандарт – Видима” наистина изградихме един по-висок стандарт за удобството на гражданите и ще продължим по този начин.”

Ето какви бяха ангажиментите на „Идеал Стандарт – Видима” АД към обществените санитарни помещения:

  • Цялостно обновяване – ремонт от 24 април до 30 август 2013 г.
  • Официално откриване - 2 септември 2013 г.
  • Компанията се ангажира с едногодишна поддръжка на помещенията.
  • Дарението е на обща стойност 50 000 лв. за ремонт и модернизация на помещенията и включва: подмяна на старата канализация, монтиране на нова електрическа инсталация, изграждане на нова вентилационна система и газово отопление, нова покривна инсталация и система за отичане, ново вътрешно разпределение и обзавеждане.
© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group